Dodatne usluge

Pored registracije, osiguranja od auto odgovornosti i tehničkog pregleda, dodatne usluge koje Vam pružamo kako pravnim tako i fizičkim licima:

Posebne pogodnosti su za pravna lica jer u cilju dugoročne i kvalitetne saradnje pružamo kompletno vodjenje voznog parka kao i odnošenje i donošenje dokumentacije u kratkom vremenskom roku.