kasko osiguranje

Kasko osiguranje vozila

Jedna od važnijih stavki, kada je Vaš automobil u pitanju, je svakako osiguranje. Zašto Vaš izbor da bude kasko osiguranje?
Kasko za motorna vozila podrazumeva dobrovoljno osiguranje koje se reguliše ugovorom između osiguravača i osiguranika.

Veoma je značajno imati dobro osiguranje kada se kupuje novi automobil. Svi mi želimo da budemo maksimalno osigurani na svaku moguću situaciju. Zato, i Vi možete da budete 100% sigurni da ćete imati najbolje osiguranje na tržištu.

Koja je razlika između kasko i običnog osiguranja?

Prvo, kasko je dobrovoljno tj. nije obavezno osiguranje. Ovo znači da, Vi ne plaćate premiju od odgovornosti. Drugim rečima, bez obzira na to ko je kriv za neki incident, uz kasko Vam je uvek osigurana odšteta.

Kasko pokriva i krađu automobila, gde u slučaju krađe, Vama je otplaćena puna isplata amortizovane osigurane sume u zavisnosti od modela, starosti i vrednosti automobila. Ovo se dodatno osigurava.

Vozila koja mogu da se kasko osiguraju: putnički automobili, teretna vozila, autobusi, vučna vozila, specijalna motorna vozila,
priključna vozila, motorna vozila inostrane registracije, vozila na popravci, radna vozila i šinska vozila.

Shodno Vašim potrebema, u ponudi su Vam tri različite vrste osiguranja:

 1. Potpuno kasko osiguranje – pokriva skoro svaku moguću nepogodu;
 2. Delimično kasko osiguranje – pokriva sva stakla standardno ugrađena na vozilu;
 3. Dopunsko kasko osiguranje.

  Postoji i Fleksi kasko koje je namenjeno za putnička vozila koja su starija od 5 godina. U okviru ovog osiguranja možete odabrati potpuno osiguranje sa i bez rizika krađe ili potpuno kasko samo u slučaju sudara.
  Kasko se može ugovoriti na kratkoročno trajanje i dugoročno trajanje sa ili bez određenog roka koji mora biti duži od godinu dana.

  U okviru kaska osiguranja moguće je osigurati sva kopnena vozila i ovo važi na teritoriji Republike Srbije i Evrope.

  Kada je u pitanju osiguranje vozila, tehnički pregledi i registracija vozila Sunce sarađuje sa tri renomirane osiguravajuće kuće: Dunav osiguranje, Triglav osiguranje i Milenijum osiguranje tako da Vam i njihove usluge mogu pružiti.

  U tehničkom pregledu i registraciji vozila Sunce možete da zaključite osiguranje za vaše vozilo i budete potpuno bezbrižni.

  Vaše je samo da nas posetite, a naše da brinemo o Vašem automobilu. Brzo, tačno i efikasno!
Podeli članak

Obaveštavamo Vas

da od 22.05.2023 počinje sa radom naš novi objekat u ulici Bulevar Nikole Tesle 3, Zemun (zgrada hotela "Jugoslavija").