MEDJUNARODNA VOZAČKA DOZVOLA

Medjunarodna vozacka dozvola

Medjunarodna vozačka dozvola kao pojam prvi put se pominje u međunarodnoj konvenciji 1929. godine. U Aneksu 6 „Konvencije o drumskom saobraćaju“, Ženevske konvencije iz 1949. godine standardizovana su mnoga pravila. Ta pravila se odnose na puteve, putnike, saobraćajne propise, saobraćajnu signalizaciju, vozačke dozvole itd. Precizirano je da nacionalne „vozačke dozvole“ treba da budu ružičaste boje. Takođe ovom konvencijom je određeno da „medjunarodna vozačka dozvola“ za vožnju u većini zemalja treba da ima „sive“ korice sa belim stranicama. Određeno je tada i da će cela poslednja stranica biti ispisana na francuskom jeziku.
Međunarodna vozačka dozvola je danas isprava na međunarodno priznatom obrascu. Njome se potvrđuje da ste osposobljeni da upravljate određenom kategorijom vozila.
Zakonom je javno ovlašćenje za izdavanje međunarodne vozačke dozvole u Srbiji povereno Auto moto savezu Srbije (AMSS).

AMSS međunarodna dozvola

AMMS medjunarodna dozvola (MVD) je dokument za čije je izdavanje zadužen Auto moto savez Srbije. Dakle, AMSS ima javno ovlašćenje za izdavanje međunarodnih vozačkih dozvola i to je regulisano zakonom. AMSS međunarodnu dozvolu možete dobiti i na adresama naše agencije Sunce. U saradnji sa AMSS obavljamo i ovu vrstu usluge, tako da na našim šalterima možete podići vašu međunarodnu dozvolu. Tehnički pregledi i registracija vozila Sunce će vam omogućiti da bez dugog čekanja, brzo i jednostavno preuzmete međunarodnu vozačku dozvolu. Naravno postoji mogućnost i preuzimanja dozvole za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu.

Pozovite nas kako bismo vam pružili detaljnije informacije u vezi sa ovim dokumentima. Napominjemo samo, da se međunarodna vozačka dozvola ne može izdati na osnovu probne vozačke dozvole. Međunarodna vozačka dozvola se koristi uz nacionalnu vozačku dozvolu.
Potpisivanjem brojnih bilateralnih sporazuma o priznavanju važenja vozačkih dozvola, vremenom se smanjivao broj zemalja koji traže ovaj dokument. Za one države koje za naše vozače traže posedovanje međunarodne vozačke dozvole neophodno je da izvadite istu. Jedino tako ćete bez problema moći da kao vozač učestvujete u saobraćaju.

Gde se vadi medjunarodna vozačka dozvola?

Gde se vadi međunarodna vozačka dozvola? Osim u poslovnicama AMSS, na šalteru tehničkog pregleda Sunce takođe možete preuzeti dozvolu. Nudimo ovu uslugu u saradnji sa AMSS. Ova dozvola se izdaje sa rokom važenja na tri godine. Ukoliko vam klasična vozačka dozvola važi kraći rok od tri godine, onda se po tome usklađuje rok važenja MVD. Zahtev za izdavanje međunarodne vozačke dozvole se mora podneti lično. Na naše dve lokacije u Zemunu i Novom Beogradu i pored tehničkog pregleda, registracije vozila, možete dobiti i međunarodnu dozvolu.

Šta je potrebno od dokumenata za izdavanje međunarodne vozačke dozvole?

Šta je potrebno od dokumenata za izdavanje međunarodne vozačke dozvole se pitamo pred svaki polazak u inostranstvo? Naravno, prvo se treba raspitati da li je ovaj dokument potreban za zemlju u koju putujete. Ako jeste, za dobijanje međunarodne vozačke dozvole potrebno je:

Lična karta
2 fotografije
Vozačka dozvola
Fotokopija vozačke dozvole
Dokaz o uplati propisane naknade

Pravo da izvade međunarodnu vozačku dozvolu imaju državljani Republike Srbije koji poseduju važeću nacionalnu vozačku dozvolu. Ovo pravo imaju i strani državljani sa boravkom u Republici Srbiji i važećom vozačkom dozvolom.

Međunarodna vozačka dozvola, koliko se čeka?

Međunarodna vozačka dozvola se čeka uglavnom 2 radna dana. Ipak raspitajte se o rokovima jer nema zvaničnih podataka o čekanju iste. Podaci o mestu prebivališta u vozačkoj dozvoli i ličnoj karti moraju da budu identični. Svaka promena prebivališta mora da se evidentira u vozačkoj dozvoli.

Obzirom da je MVD “prepis” nacionalne vozačke dozvole, MVD i nacionalna vozačka dozvola moraju da se nose zajedno. Dakle uvek idu u kompletu.
Fotografije moraju da odgovaraju aktuelnom ličnom opisu podnosioca zahteva. Potpisivanjem brojnih bilateralnih sporazuma o priznavanju važenja vozačkih dozvola, smanjen je broj zemalja u kojima morate imati međunarodnu vozačku dozvolu. Uvek proverite spisak zemalja gde je potrebna MVD, pre polaska na put.

Podeli članak

Obaveštavamo Vas

da od 22.05.2023 počinje sa radom naš novi objekat u ulici Bulevar Nikole Tesle 3, Zemun (zgrada hotela "Jugoslavija").