Ovlašćenje za upravljanje tuđim vozilom

Ovlascenje za upravljanje tudjim vozilo

Ovlašćenje za upravljanje tuđim vozilom je punomoćje kojim vlasnik vozila daje ovlašćenje da se može upravljati njegovim vozilom. Kao i da se može u njegovo ime raspolagati pravima koje on ima, a u vezi je sa vozilom.

Recimo, dešava se da vlasnik vozila nije prisutan a ističe mu registracija za vozilo – uz ovlašćenje za upravljanje tuđim vozilom, to se može rešiti i bez njegovog prisustva. Sve to u tehničkom pregledu i registraciji vozila Sunce. Takođe u slučaju da je možda potrebno zaključiti neki ugovor vezan za auto, a da vlasnik vozila nije prisutan, uz ovlašćenje za auto to može da se uradi i bez prisustva vlasnika vozila.

Ovlašćenje za upravljanje tuđim vozilom se uvek daje sa određenim razlogom tj. sa tačnom svrhom. To znači da se jasno i precizno mora navesti radnja koju punomoćnik vrši u ime vlasnika vozila. Ukoliko se ne navede precizno i jasno, radnja za koju je vlasnik dao ovlašćenje neće moći da se završi. Ovo je posebno izraženo kod onih radnji za koje se zakonom zahteva lično prisustvo vlasnika.

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom

Ovlašćenje je, takoreći, dozvola koju dobijate od vlasnika vozila i na njemu se nalaze podaci vlasnika; podaci osobe koja se ovlašćuje i podaci o vozilu.

Ovlašćenje za upravljanje tuđim vozilom sadrži sledeće: vaše ime i prezime, JMBG, adresa, broj lične karte, kao i sve lične podatke o vlasniku automobila. Takodje i podaci o vozilu: registarska oznaka, marka i tip vozila, broj šasije, broj motora, godina proizvodnje, boja karoserije.
Dokument nakon popunjavanja i potpisa obe strane kopirati u 3 primerka i overiti kod notara.

Ovo ovlašćenje Vam omogućava da: upravljate tuđim motornim vozilom u zemlji, izvršite tehnički pregled i registrujete ga. Takodje, prijavite i odjavite vozilo, izvršite prenos vlasništva na svoje ime, prodate ga i izvršite prenos vlasništva na ime kupca. Naravno, možete da naplatite osiguranje nastale štete kod osiguravajućeg društva, izvršite podizanje registracione nalepnice, saobraćajne dozvole i registracionih tablica. Sve ovo možete da obavite na jednom mestu, u tehničkom pregledu i registraciji vozila Sunce.

A ukoliko želite da pređete granicu, da odete u inostranstvo sa tuđim vozilom, biće Vam potrebno ovlašćenje na međunarodnom (FiA) obrascu, odnosno dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu od vlasnika vozila.

Tehnički pregled i registracija vozila Sunce je mesto gde možete dobiti sve informacije u vezi dozvole za upravljanje tuđim vozilom.

Kontaktirajte tehnički pregled i registraciju vozila Sunce i na jednom mestu uradite sve što je potrebno za Vaše vozilo.

Podeli članak

Obaveštavamo Vas

da od 22.05.2023 počinje sa radom naš novi objekat u ulici Bulevar Nikole Tesle 3, Zemun (zgrada hotela "Jugoslavija").