Registracija Vozila Beograd

Registracija vozila Beograd

Registracija vozila je obavezna za sva motorna i priključna vozila koja učestvuju u saobraćaju. Vlasnik vozila ima obavezu da registruje svoje vozilo jednom godišnje. Registracija vozila se obavlja u MUP-u uz odgovarajuću dokumentaciju.

Zahtev za registraciju vozila podnosi vlasnik vozila uz svu potrebnu dokumentaciju, koju on sam mora da prikupi.
Zahtev za registraciju vozila mora da sadrži tehničke podatke o vozilu iz dokumentacije proizvođača ili priznatih kataloga za vozilo.
Tačnost unesenih podataka overava ovlašćena organizacija za vršenje tehničkog pregleda vozila.

Uz zahtev za registraciju vozila, vlasnik vozila takođe prilaže i:
1) dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila, kao i uverenje o izvršenom ispitivanju, kad je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno, koji važi na celoj teritoriji Republike Srbije, pri čemu dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila ne sme biti stariji od 30 dana;
2) dokaz o uplati propisanih taksi i izmirenju drugih obaveza propisanih zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona (obavezno osiguranje, carina, porez i druge obaveze u vezi sa registracijom vozila);
3) dokaz o poreklu, odnosno vlasništvu vozila, ako se vozilo prvi put registruje ili prilikom promene vlasništva i dokaz o poreklu šasije koja je naknadno ugrađena;
4) dokaz o identitetu vlasnika vozila (lična karta -za fizička lica, odnosno dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica).

Prvo što nam padne na pamet kada dođe vreme za registraciju vozila jeste da li smo prikupili sve od dokumentacije, kako da izbegnemo gužve, kako da na najbrži način registrujemo vozilo, itd. Tehnički pregledi i registracija vozila Sunce, koja se nalazi u Beogradu na više lokacija, pruža Vam mogućnost da uslugu registracije vozila uradi umesto Vas.

Registracija vozila je jedna od stavki kojom se tehnički pregledi i registracija vozila Sunce godinama bavi, što Vam daje sigurnost i garanciju da kod registracije vozila i tehničkog pregleda propusta neće biti.

Ono što znatno olakšava registraciju vozila jeste to što Vam tehnički pregled i registracija vozila Sunce pruža mogućnost plaćanja na više načina:

Registracija vozila čekovima
Registracija Intesa kreditnim karticama
Registracija administrativnim zabranama
Registracija platnim karticama
Plaćanje u ugovorenom šalteru Pošte
Izdavanje registracionih nalepnica za 10 minuta
Naši partneri osiguranja

Pravna lica imaju posebne pogodnosti pružanja kompletnog vođenja voznog parka kao i odnošenja i donošenja dokumentacije u kratkom vremenskom roku.

Najbolji način da registrujete vozilo, izbegnete gužvu, uštedite svoje vreme, a da pritom budete sigurni da će Vam sve biti završeno kao da ste to sami radili, jeste da kontaktirate baš tehnički pregled i registracija vozila Sunce koja je najbolja agencija za registraciju vozila u Beogradu. Godine iskustva i mnogo zadovoljnih, dugogodišnjih klijenata su najbolji pokazatelji da je to Vaš najbolji i najsigurniji izbor.

Dobrodošli na sajt za registraciju vozila i tehnički pregled Sunce – najbrži i najsigurniji način za registraciju vozila u Beogradu
Pozovite nas : 011/37-39-555, 011/65-54-025

Podeli članak

Obaveštavamo Vas

da od 22.05.2023 počinje sa radom naš novi objekat u ulici Bulevar Nikole Tesle 3, Zemun (zgrada hotela "Jugoslavija").