Registracija vozila – dokumenta potrebna za registraciju vozila

Registracija vozila - dokumenta za registraciju vozila

Registracija vozila dokumenta potrebna za registraciju vozila, u nastavku pročitajte šta je sve potrebno za registraciju vozila. Vlasnik vozila podnosi zahtev za registraciju vozila kao i zahtev za produženje važenja registracije vozila. Vozilo se mora registrovati isključivo na ime vlasnika vozila. Ukoliko je vozilo svojina od više lica, vozilo se registruje na ime samo jednog od tih lica, u skladu sa njihovim sporazumom.

Registracija vozila dokumenta: Zahtev za registraciju vozila sadrži tehničke podatke o vozilu iz dokumentacije proizvođača ili priznatih kataloga za vozilo. Tačnost unesenih podataka overava ovlašćena organizacija za vršenje tehničkog pregleda vozila.

Uz zahtev je potrebno priložiti i sledeću dokumentaciju (u zavisnosti da li je podnosilac zahteva fizičko ili pravno lice)


Potrebna dokumenta za registraciju vozila za fizička lica:

 1. Saobraćajna dozvola
 2. Lična karta
 3. Tehnički pregled (na tehničkom pregledu dobićete registracioni list sa podacima o vozilu i overenoj potvrdi o tehničkoj ispravnosti vozila)
 4. Polisa osiguranja
 5. Uplaćene takse
 6. Ovlašćenje od vlasnika za registraciju vozila (ukoliko niste vlasnik vozila). Ovlašćenje mora da sadrži osnovne podatke o vozilu, kao i o ovlašćenom licu uz podatke o vlasniku vozila.

  Kada su pravna lica u pitanju, potrebna dokumentacija za registraciju vozila je sledeća:

  1. Saobraćajna dozvola
  2. Lična karta
  3. Tehnički pregled (na tehničkom pregledu dobićete registracioni list sa podacima o vozilu i overenoj potvrdi o tehničkoj ispravnosti vozila)
  4. Polisa osiguranja
  5. Uplaćene takse (na šalteru banke preuzimate potvrdu na kojoj se nalaze informacije o plaćenim taksama i polise osiguranja)
  6. Ovlašćenje (podatke o vozilu i podatke o ovlašćenom licu). Ovlašćenje mora biti napisano na memorandumu, sa potpisom i pečatom firme
  7. Kopija APR obrasca

Tehnički pregled Sunce je pravo mesto odakle treba da krenete. Bez čekanja, gužvi, vrlo brzo, završićete sve na vreme i bez stresa. Registracija vozila Sunce je Vaš sledeći korak.

Brzo efikasno, precizno, završite sve na jednom mestu.

Tehnički pregled i registracija Sunce je najbezbednije i najsigurnije mesto za Vaše vozilo!

Posetite tehnički pregled i registraciju Sunce i uverite se u to!

Podeli članak

Obaveštavamo Vas

da od 22.05.2023 počinje sa radom naš novi objekat u ulici Bulevar Nikole Tesle 3, Zemun (zgrada hotela "Jugoslavija").