Registracija vozila za pravna lica

Registracija vozila za pravna lica

Već ste upoznati sa temom registracije vozila o kojoj smo pisali u jednom od prethodnih blogova. Ono što ćemo Vam sad pojasniti jeste registracija vozila za pravna lica. Postupak registracije vozila za pravna lica se razlikuje po pitanju dokumentacije u odnosu na registraciju vozila za fizička lica.

Registracija vozila za pravna lica takođe kreće tehničkim pregledom. Vozilo ćete odvesti prvo na tehnički pregled. Dokumentacija koja Vam je potrebna za to je saobraćajna dozvola i kopija APR obrasca.

Na tehničkom pregledu dobijate registracioni list o ispravnosti vašeg vozila, na kom je neophodno staviti pečat firme i potpis ovlašćenog lica da bi se uspešno obavila registracija vozila za pravna lica.

Polisa i uplata osiguranja je sledeće što Vam je neophodno da uradite da bi ste registrovali vozilo. Za taj korak Vam je potrebna saobraćajna dozvola, pečat firme i kopija APR obrasca. Prilikom kupovine polise osiguranja za registraciju vozila za pravna lica, na mestu predvidjenim za to, nephodno je staviti pečat i potpisati se. Potom je potrebno izvršiti uplatu. Uplata se obavlja virmanski, nalogom za prenos ili elektronski. Na šalteru banke, nakon uplate, potrebno je preuzeti potvrdu da su takse
plaćene, kao i polisa osiguranja. Potvrda vam je garancija da je Vaša firma izvršila sve potrebne uplate za takse i polisu osiguranja za registraciju vozila za pravno lice.

Nakon svega ovoga sledi odlazak u MUP i završetak registracije za pravna lica. Uz svu gore pomenutu dokumentaciju neophodno Vam je i ovlašćenje za lice koje ide u MUP. Ovlašćenje se izdaje na memorandumu firme. Ono mora da sadrži podatke o vozilu, kao i podatke o ovlašćenom licu. Ovlašćenje mora imati potpis sa pečatom firme.

Tehnički pregledi i registracija vozila Sunce Beograd vam nudi kompletnu uslugu registracije vozila kako za fizička, tako i registraciju za pravna lica.

Na jednom mestu možete završiti registraciju za pravna lica, bez dužeg čekanja i gužvi.

Tehnički pregledi i registracija vozila Sunce Beograd pruža posebne pogodnosti pravnim licima u cilju dugoročne i kvalitetne saradnje kompletno vođenje voznog parka kao i odnošenje i donošenje dokumentacije u kratkom vremenskom roku.

Izaberite najbolje, tehnički pregled i registracija vozila Sunce je pravo mesto za Vaš automobil.

Podeli članak

Obaveštavamo Vas

da od 22.05.2023 počinje sa radom naš novi objekat u ulici Bulevar Nikole Tesle 3, Zemun (zgrada hotela "Jugoslavija").