Prenos Vlasništva vozila

Prenos vlasnistva - agencija Sunce

Prenos vlasnistva. Prenos vlasnistva vozila sa jednog lica na drugo je obavezan korak u procesu kupoprodaje ili poklona auta.

Prenos vlasništva vozila vrši se na osnovu:

 • ugovora o prodaji
 • ugovora o poklonu
 • pravosnažnog sudskog rešenja o nasleđivanju
 • pravosnažne presude suda kojom se utvrđuje pravo vlasništva vozila

  Za prenos vlasništva automobila sa prodavca na kupca potrebno je sledeće:
 1. Uraditi kupoprodajni ugovor o prenosu vlasništva
 2. Podneti poresku prijavu i platiti porez u Poreskoj upravi na opštini prebivališta prodavca
 3. Promeniti saobraćajnu dozvolu (a ukoliko je drugo registarsko područje) i tablice u MUP-u. Za kupoprodajni ugovor o prenosu vlasništva potrebno je prisustvo prodavca i kupca, lične karte i saobraćajna dozvola. Kupoprodajni ugovor o prenosu vlasništva overava se kod javnog beležnika.
  Nakon sačinjavanja kupoprodajnog ugovora o prenosu vlasništva, plaća se porez na prenos apsolutnih prava u Poreskoj upravi. Iznos je 2.5% od vrednosti vozila kod prodaje. Postoji jedan izuzetak prilikom prenosa vlasništva: u slučaju
  poklona u prvom naslednom redu, porez se ne obračunava. Neophodno je da pri prenosu vlasništva obe ugovorne strane budu prisutne. Kad Poreska uprava da svoj pečat o prenosu vlasništva, vrši se upis promene vlasništva u jedinstveni registar MUP-a. Novi vlasnik u policijsku stanicu nosi ličnu kartu, originalni kupoprodajni ugovor i saobraćajnu dozvolu.

  Učesnici prenosa vlasništva mogu biti jednako i fizička i pravna lica.

  Postoje određene razlike u dokumentaciji.

  Tehnički pregledi i registracija vozila Sunce pored registracije vozila i tehničkog pregleda, pruža mogućnost:
Podeli članak

Obaveštavamo Vas

da od 22.05.2023 počinje sa radom naš novi objekat u ulici Bulevar Nikole Tesle 3, Zemun (zgrada hotela "Jugoslavija").